SV
eller

Annexio Limited T/A World Lottery Club regleras av Isle of Man Gambling Supervision Commission under en licens som utfärdats i enlighet med Online Gambling Regulation Act 2001 den 14 oktober 2016.

Annexio Limited T/A World Lottery Club är licensierat och regleras av UK Gambling Commission för brittiska kunder.

Annexio Limited T/A World Lottery Club driver inte ett lotteri. Medlemmar satsar på resultatet av nationella lotterier. Officiella lottsedlar och försäkring köps utifrån de satsningar som görs så att alla vinster är lika med kontantalternativet i nationella lotterivinster.

Copyright © 2017, Annexio Limited T/A World Lottery Club. Med ensamrätt. Annexio Limited, St Georges Chambers, 1 Athol Street, Douglas, IM1 1LD, Isle of Man. National Lottery och Lotto är varumärken som tillhör National Lottery Commission. EuroMillions är ett varumärke som tillhör Services aux Loteries en Europe. Annexio Limited är inte anslutet till, eller har något samröre med organisationer med anknytning till det Nationella lotteriet eller något annan lotteri.